Å analysere data gjennom Google Analytics

Google Analytics er et nyttig verktøy å bruke for å se progresjon, klikk-rates, popularitet, finne målgrupper, se hvor mennesker finner frem fra og også hvor de kommer fra. Disse analysene kan man bruke for å finne ut hva man gjør bra, og hva man eventuelt kan endre på.

Det er viktig for et nettsted å definere hva slags målgruppe man er ute etter å nå. Dette kan være alt fra kvinner eller menn, lokasjon (om det skal kun være lokalt, eller om det også skal nå ut internasjonalt), hvilken aldersgruppe man vil nå ut til blant annet. Her kan vi legge på et eksempel om at jeg gjerne vil at denne bloggen skal kunne nå andre områder eller land en kun Oslo og Norge. Da kan jeg bruke Google Analytics ved at jeg registrerer hvor bloggen har nådd ut.

Dette bildet viser en del av analysen jeg gjorde for vår valgte blogg til en eksamensoppgave. Her ser vi at Norge har den største andelen av besøkende til bloggen, mens USA og Japan har relativt lave besøkstall. Her ser man fort ved å gjøre en analyse i Google Analytics at noe må endres på. Først må man starte å tenke på hva slags endringer som må tre i kraft, før man eventuelt kan gjøre en ny analyse av det målet og den strategien man har satt for bloggen. Her vil et eksempel være at man må begynne å skrive innlegg på engelsk så flere land vil forstå innholdet og kanskje også om man søker etter temaer som er spennende lesing for internasjonale lesere.

Fluktfrekvens

Fluktfrekvens er en beregning på hvor mange besøkende som kun har en økt på siden. En økt vil tilsvare at den kun er en hendelse på siden som blir registrert hos analytics. Å ha en høy fluktfrekvens vil derfor være et dårlig tegn. Denne målingen kan også være hvis folk går inn til siden for å gå rett ut igjen. Fluktfrekvensen beregnes ved at den enkelte økten blir delt på antallet økter totalt. Den er da prosentandelen av alle øktene på nettsiden der de besøkende kun åpnet en side, og Google Analytics kun fikk inn en forespørsel.

Fluktfrekvensen kan være et viktig parameter å følge med på for å finne ut av hvilke tiltak som må gjøres. Skal siden være mer innbydende og innholdet mer spennende, slik at de som besøker siden vil se mer og derfor klikke seg videre?

Brukeranskaffelse

kakediagram fra analyse av valgt blogg til eksamen

Brukeranskaffelse handler om hvor man finner siden man besøker. Bildet av kakediagrammet viser 4 ulike måter å finne siden på: Organic Search, Direct, Social og Referral.

Organic Search er når man bruker en søkemotor for å finne innhold man er ute etter å lese om. For eksempel kan man bruke google, for å finne stikkord på temaer man synes er interessante. Den største andelen av kaka i dette tilfellet er søkemotorer brukt for å finne frem til siden. Analytics gir derfor en god pekepinn på hvordan man finner frem, her kan det da være nyttig med bruk av gode stikkord og gode overskrifter, slik at søkemotorene finner frem til sin side.

Direct blir brukt om besøkende som taster inn linken til siden direkte i URL-feltet, dette er ofte besøkende som har vært innom siden tidligere og gjerne vil følge bloggen videre. Dette kan være nyttig informasjon å vite noe om. Hvor mange besøkende vet om siden fra før? Hvordan skal man bruke denne informasjonen til å få dem til å fortsette med å besøke siden? Her kan man lage flere strategier på hvordan man vil gå frem for å øke antallet akkurat her.

Social eller sosiale medier viser en relativt liten del av kaka. Vil man fremme en strategi om mer eksponering i sosiale medier, betale for reklame på for eksempel Instagram eller FaceBook? Det er veldig mange potensielle besøkende som er aktive i sosiale medier.

Referral går ut på at de besøkende har funnet frem til siden gjennom en annen nettside. Det kan være at man blir nevnt hos noen andres sider.

Øktvarighet

Hvor lenge hver enkelt besøkende bruker per økt kan også være en god ting å følge med på gjennom Google Analytics. Hvor lenge er hver bruker inne på siden i gjennomsnitt per økt? Ved å følge med på dette, vil det gi en god pekepinn på hvor lenge man klarer å holde leseren fokusert på innholdet på nettsiden. En lang økt tilsvarer godt innhold, mens en kort økt kan tilsvare at den besøkende har mistet interessen. Da kan det være en god strategi å revurdere innholdet. Holde spenningen gjennom innlegget, og holde på interessen. Her kan god brainstorming etter gode temaer og gode skrivemåter være en god ide å starte.

Hvorfor analysen er viktig

Å gjennomføre en analyse via Google analytics kan være et viktig skritt i retningen for en suksessfull nettside. Analysene kan gi resultater som kan vise hva som gjøres bra, og hva som eventuelt kan endres på eller fjernes. Har man satt seg mål for hva man ønsker å oppnå, er det mye enklere å holde følge med disse målene. Analysen kan derfor være et godt verktøy i fremførelsen og sidens suksess!

Refleksjonsnotat – intima.no

I vår eksamen rundt e-varehandel var oppgaven vår at vi skulle sette opp en nettbutikk. Jeg og Celine som jeg skrev denne oppgaven med valgte at vi hadde lyst til å nå en ung målgruppe, og vi ville derfor finne et problem. Vårt problem var hvordan unge jenter, særlig rundt i starten av deres menstruasjonsperiode, synes det er vanskelig og ofte pinlig å gå i butikken for å handle intimprodukter. Vi kom derfor frem til nettsiden Intima.no

Vi startet prosessen med å brainstorme hvilke produkter vi ønsket å selge via vår nettbutikk, og der i fra startet prosessen med opprettelse av nettbutikk.

Vi fikk utdelt en nettbutikk via Shopify av vår foreleser KP. Og så var det bare å begynne med opprettelsen av siden vår. Vi fant passende bilder som vi mente var bra og fant et lite slagord: “Stay active. Stay protected.” Deretter begynte vi å lete etter produkter vi kunne selge på siden.

Når vi satte opp nettsiden fokuserte vi først på headeren, og utformingen til siden. Deretter fant vi de ulike produktene vi skulle selge, og satte de inn på siden. Vi fant så hvilken pris vi ville selge produktene til, og kategoriserte dem.

Siden vår er i hovedsak ment for intimprodukter, og derfor er store deler av våre produkter bind og tamponger. Men vi ville også kunne selge andre produkter, som intimsalver og kondomer. Dette er noe vi har lagt under forskjellige kategorier på siden.

Vår lanseringsstrategi, gikk ut på å nå disse unge kvinnene via sosiale medier, og da som facebook, instagram og snapchat.


Digitalisering

Digitaliseringen påvirker hverdagen til hver enkelt, derfor er det viktig at bedriftene alltid er på banen når det gjelder innovasjon og nytenking.

Digitalisering er i korte trekk den overføringen fra analog til digital. Dette kan være prosesser som endrer dagliglivet. De siste årene har digitaliseringen hatt en stor innvirkning på dagliglivene til alle, da vi er mye oftere på nett. Utviklingen av smarttelefoner og sosiale medier er en stor del av dette.

Tidligere har kun datamaskinen vært tilgjengelig for et visst antall mennesker, men nå i dag er dette allemannseie. Noe som viser til hvor viktig det er at næringslivet følger digitaliseringen for å unngå å havne bakpå.

Næringslivet er nødt til å møte den digitale omveltningen. Dette er for at de skal kunne dra nytte av de nye innovasjonene og teknologiene som kommer. Derfor må de ha infrastrukturen på plass, de må sette seg tydelige mål og de må ha god informasjon om hva markedet ønsker seg. For bedrifter vil det være viktig å hente inn informasjon om internett, dataanalyser og kunstig intelligens. Disse digitale plattformene som bare blir viktigere og viktigere bør bedriftene utnytte fordelene til.

I Norge burde bedriftene finne nisjene i markedet, de bør være offensive og selv utvikle ulike digitale plattformer. Utfordringen i Norge er at bedriftene burde redusere sine egne transaksjonskostnader og søke nye inntektskilder. Det kan også være nyttig å finne nye markeder å komme inn på. Her burde de kombinere to forhold – produsering av varer og tjenester på en bedre og mer effektiv måte, og opprette modeller for bedre inntjening basert på behovene som kan oppstå. Det norske markedet vil ofte ikke ha noen store fortrinn i det store markedet der ute. Det er derfor viktig at bedrifter innad i landet samarbeider. Det er noe som vil vise seg å være svært sentralt, da det vil kunne øke konkurransekraften med de endringene digitaliseringen fører med seg.

Digipost – en digital postkasse

I 2011 valgte posten å innføre digipost for det norske markedet. Dette er en mer komplisert form for e-post som også er mye sikrere.

Fordelen med denne typen post er at alle viktige papirer kan bli samlet på ett sted. Dette er også et sted hvor man kan motta regninger, lønnslipper og andre typer brev med sensitiv informasjon. I denne formen for post kan man unngå postkassetyverier.

I Norge er det 1.855.000 brukere av digipost. Posten så nødvendigheten av at befolkningen ønsket å digitalisere, også post. Det blir sendt mye færre fysiske brev, da det er mye som sendes digitalt. Det var derfor de valgte å lansere dette konseptet. I etterkant kom også PostNord med på digitaliseringen av post, og lanserte e-Boks. Som er en lik type postkasse.

I fremtiden vil digitalisering av post bare fortsette å øke, og kanskje helt til slutt vil vi stå som en samfunn helt uten fysiske brev?

https://www.nho.no/publikasjoner/p/naringslivets-perspektivmelding/digitalisering/