Refleksjonsnotat – intima.no

I vår eksamen rundt e-varehandel var oppgaven vår at vi skulle sette opp en nettbutikk. Jeg og Celine som jeg skrev denne oppgaven med valgte at vi hadde lyst til å nå en ung målgruppe, og vi ville derfor finne et problem. Vårt problem var hvordan unge jenter, særlig rundt i starten av deres menstruasjonsperiode, synes det er vanskelig og ofte pinlig å gå i butikken for å handle intimprodukter. Vi kom derfor frem til nettsiden Intima.no

Vi startet prosessen med å brainstorme hvilke produkter vi ønsket å selge via vår nettbutikk, og der i fra startet prosessen med opprettelse av nettbutikk.

Vi fikk utdelt en nettbutikk via Shopify av vår foreleser KP. Og så var det bare å begynne med opprettelsen av siden vår. Vi fant passende bilder som vi mente var bra og fant et lite slagord: “Stay active. Stay protected.” Deretter begynte vi å lete etter produkter vi kunne selge på siden.

Når vi satte opp nettsiden fokuserte vi først på headeren, og utformingen til siden. Deretter fant vi de ulike produktene vi skulle selge, og satte de inn på siden. Vi fant så hvilken pris vi ville selge produktene til, og kategoriserte dem.

Siden vår er i hovedsak ment for intimprodukter, og derfor er store deler av våre produkter bind og tamponger. Men vi ville også kunne selge andre produkter, som intimsalver og kondomer. Dette er noe vi har lagt under forskjellige kategorier på siden.

Vår lanseringsstrategi, gikk ut på å nå disse unge kvinnene via sosiale medier, og da som facebook, instagram og snapchat.


Digitalisering

Digitaliseringen påvirker hverdagen til hver enkelt, derfor er det viktig at bedriftene alltid er på banen når det gjelder innovasjon og nytenking.

Digitalisering er i korte trekk den overføringen fra analog til digital. Dette kan være prosesser som endrer dagliglivet. De siste årene har digitaliseringen hatt en stor innvirkning på dagliglivene til alle, da vi er mye oftere på nett. Utviklingen av smarttelefoner og sosiale medier er en stor del av dette.

Tidligere har kun datamaskinen vært tilgjengelig for et visst antall mennesker, men nå i dag er dette allemannseie. Noe som viser til hvor viktig det er at næringslivet følger digitaliseringen for å unngå å havne bakpå.

Næringslivet er nødt til å møte den digitale omveltningen. Dette er for at de skal kunne dra nytte av de nye innovasjonene og teknologiene som kommer. Derfor må de ha infrastrukturen på plass, de må sette seg tydelige mål og de må ha god informasjon om hva markedet ønsker seg. For bedrifter vil det være viktig å hente inn informasjon om internett, dataanalyser og kunstig intelligens. Disse digitale plattformene som bare blir viktigere og viktigere bør bedriftene utnytte fordelene til.

I Norge burde bedriftene finne nisjene i markedet, de bør være offensive og selv utvikle ulike digitale plattformer. Utfordringen i Norge er at bedriftene burde redusere sine egne transaksjonskostnader og søke nye inntektskilder. Det kan også være nyttig å finne nye markeder å komme inn på. Her burde de kombinere to forhold – produsering av varer og tjenester på en bedre og mer effektiv måte, og opprette modeller for bedre inntjening basert på behovene som kan oppstå. Det norske markedet vil ofte ikke ha noen store fortrinn i det store markedet der ute. Det er derfor viktig at bedrifter innad i landet samarbeider. Det er noe som vil vise seg å være svært sentralt, da det vil kunne øke konkurransekraften med de endringene digitaliseringen fører med seg.

Digipost – en digital postkasse

I 2011 valgte posten å innføre digipost for det norske markedet. Dette er en mer komplisert form for e-post som også er mye sikrere.

Fordelen med denne typen post er at alle viktige papirer kan bli samlet på ett sted. Dette er også et sted hvor man kan motta regninger, lønnslipper og andre typer brev med sensitiv informasjon. I denne formen for post kan man unngå postkassetyverier.

I Norge er det 1.855.000 brukere av digipost. Posten så nødvendigheten av at befolkningen ønsket å digitalisere, også post. Det blir sendt mye færre fysiske brev, da det er mye som sendes digitalt. Det var derfor de valgte å lansere dette konseptet. I etterkant kom også PostNord med på digitaliseringen av post, og lanserte e-Boks. Som er en lik type postkasse.

I fremtiden vil digitalisering av post bare fortsette å øke, og kanskje helt til slutt vil vi stå som en samfunn helt uten fysiske brev?

https://www.nho.no/publikasjoner/p/naringslivets-perspektivmelding/digitalisering/