Å analysere data gjennom Google Analytics

Google Analytics er et nyttig verktøy å bruke for å se progresjon, klikk-rates, popularitet, finne målgrupper, se hvor mennesker finner frem fra og også hvor de kommer fra. Disse analysene kan man bruke for å finne ut hva man gjør bra, og hva man eventuelt kan endre på.

Det er viktig for et nettsted å definere hva slags målgruppe man er ute etter å nå. Dette kan være alt fra kvinner eller menn, lokasjon (om det skal kun være lokalt, eller om det også skal nå ut internasjonalt), hvilken aldersgruppe man vil nå ut til blant annet. Her kan vi legge på et eksempel om at jeg gjerne vil at denne bloggen skal kunne nå andre områder eller land en kun Oslo og Norge. Da kan jeg bruke Google Analytics ved at jeg registrerer hvor bloggen har nådd ut.

Dette bildet viser en del av analysen jeg gjorde for vår valgte blogg til en eksamensoppgave. Her ser vi at Norge har den største andelen av besøkende til bloggen, mens USA og Japan har relativt lave besøkstall. Her ser man fort ved å gjøre en analyse i Google Analytics at noe må endres på. Først må man starte å tenke på hva slags endringer som må tre i kraft, før man eventuelt kan gjøre en ny analyse av det målet og den strategien man har satt for bloggen. Her vil et eksempel være at man må begynne å skrive innlegg på engelsk så flere land vil forstå innholdet og kanskje også om man søker etter temaer som er spennende lesing for internasjonale lesere.

Fluktfrekvens

Fluktfrekvens er en beregning på hvor mange besøkende som kun har en økt på siden. En økt vil tilsvare at den kun er en hendelse på siden som blir registrert hos analytics. Å ha en høy fluktfrekvens vil derfor være et dårlig tegn. Denne målingen kan også være hvis folk går inn til siden for å gå rett ut igjen. Fluktfrekvensen beregnes ved at den enkelte økten blir delt på antallet økter totalt. Den er da prosentandelen av alle øktene på nettsiden der de besøkende kun åpnet en side, og Google Analytics kun fikk inn en forespørsel.

Fluktfrekvensen kan være et viktig parameter å følge med på for å finne ut av hvilke tiltak som må gjøres. Skal siden være mer innbydende og innholdet mer spennende, slik at de som besøker siden vil se mer og derfor klikke seg videre?

Brukeranskaffelse

kakediagram fra analyse av valgt blogg til eksamen

Brukeranskaffelse handler om hvor man finner siden man besøker. Bildet av kakediagrammet viser 4 ulike måter å finne siden på: Organic Search, Direct, Social og Referral.

Organic Search er når man bruker en søkemotor for å finne innhold man er ute etter å lese om. For eksempel kan man bruke google, for å finne stikkord på temaer man synes er interessante. Den største andelen av kaka i dette tilfellet er søkemotorer brukt for å finne frem til siden. Analytics gir derfor en god pekepinn på hvordan man finner frem, her kan det da være nyttig med bruk av gode stikkord og gode overskrifter, slik at søkemotorene finner frem til sin side.

Direct blir brukt om besøkende som taster inn linken til siden direkte i URL-feltet, dette er ofte besøkende som har vært innom siden tidligere og gjerne vil følge bloggen videre. Dette kan være nyttig informasjon å vite noe om. Hvor mange besøkende vet om siden fra før? Hvordan skal man bruke denne informasjonen til å få dem til å fortsette med å besøke siden? Her kan man lage flere strategier på hvordan man vil gå frem for å øke antallet akkurat her.

Social eller sosiale medier viser en relativt liten del av kaka. Vil man fremme en strategi om mer eksponering i sosiale medier, betale for reklame på for eksempel Instagram eller FaceBook? Det er veldig mange potensielle besøkende som er aktive i sosiale medier.

Referral går ut på at de besøkende har funnet frem til siden gjennom en annen nettside. Det kan være at man blir nevnt hos noen andres sider.

Øktvarighet

Hvor lenge hver enkelt besøkende bruker per økt kan også være en god ting å følge med på gjennom Google Analytics. Hvor lenge er hver bruker inne på siden i gjennomsnitt per økt? Ved å følge med på dette, vil det gi en god pekepinn på hvor lenge man klarer å holde leseren fokusert på innholdet på nettsiden. En lang økt tilsvarer godt innhold, mens en kort økt kan tilsvare at den besøkende har mistet interessen. Da kan det være en god strategi å revurdere innholdet. Holde spenningen gjennom innlegget, og holde på interessen. Her kan god brainstorming etter gode temaer og gode skrivemåter være en god ide å starte.

Hvorfor analysen er viktig

Å gjennomføre en analyse via Google analytics kan være et viktig skritt i retningen for en suksessfull nettside. Analysene kan gi resultater som kan vise hva som gjøres bra, og hva som eventuelt kan endres på eller fjernes. Har man satt seg mål for hva man ønsker å oppnå, er det mye enklere å holde følge med disse målene. Analysen kan derfor være et godt verktøy i fremførelsen og sidens suksess!